سلام 

خوب اومدم خدمت دوستانی که سوال داشتند که آیا تو کنکور دکترا قبول شدم یا نه ؟

باید بگم بله مرحله اول مجاز شدم منتها با رتبه متوسط تازه جندین مرحله مهم و اصلی و سخت بعد از این داره که خدا کنه و اگر مصلحت دونست قبول بشوم 

                              

 

پی نوشت :

اگر کسی مقاله نوشتن بلده لطفا به منم خبر بده البته در حد حرفه ای چون انگار برای  قبولی تو دکترا لازمه گریهگریه