سلام امیدوارم از کار خونه تکونی و خرید عید و کلا بدو بدو عید خسته نشده باشید و همچنان ادامه بدهید خوب منم امسال فقط یکروز برای شیرینی پزی وقت صرف کردم البته جمع بندی کنم شاید پشت سرهم 8 ساعت باشه و قبلا هم گفته بودم 5 نوع شیرینی می پزم برای خودمون که عبارت بودند از کشمشی ، اسکار گردویی کنجدی و پسته ای ، مرنگ رنگی ،پفکی گردویی ، بهشتی (کرکی) البته بگم این عکسها ساعت 3 صبح گرفته شده (البته 26 ام پختم و ساعت 3 صبح روز27 ام عکس گرفتم ) و زیاد کیفیت نداره همون لحظه از آشپزخانه دیگه شما ببخشید خستگی همراه با خواب آلودگی بهتر از این جواب نمیداد ان شالله شیرینی ها رو که در ظرف چیدم عکسهای بهتری خدمتتون تقدیم می کنم