سلام فردا صبح کنکور سراسری دکترا دارم استرس هم ندارم چون زیاد نخوندم همونایی که تو کلاسها و کتابهای ارشد خوندم رو بلدم و یک کم هم هوش و استعداد تحصیلی (GMAT) بلدم دیگه همین امیدوارم اگر خدا صلاح دونست با دعاهای شما قبول بشم 


       

                    

 

بعدا نوشت : خوب امتحان رو رفتم دادم ولی انگار این امتحان حساب نیست و حکم مجوز ورودی رو داره یعنی هر کس حد نصاب رو کسب کنه میره مرحله بعدی یعنی خوانهای بعدی عین نمره 10 مدرسه ورقه هاست دیگه توکل به خدا آدم حبفش میاد اون 4 ساعت نشستم تو جلسه تازه من فقط حل رکدم و نوشتم نمی دونم بقیه چرا بیکار بودند یا اونا زرنگ بودند یا نمی دونم قضیه چیه سوالتعجب