سلام خوب خدا رو شکر امتحانام تموم شد نمره هام هم اومد و در کل با معدل خوب از درسها ی دوره ارشد رو تموم کردم فقط موند پایان نامه و دفاع که توکل به خدا اونم ان شالله همه خوب دفاع کنند منم همنیطور امیدوارم دیگه بتونم زود زود پست بزارم از همه دوستانی که برام دعا کردند تو این 3 ترم ممنونم 

  ذ