امتحانای ترم تابستونم رو خدا رو شکر به خیر و خوشی دادم فعلا تا نمره بیاد ببینیم چکار کردیم