عید غدیر خم عید ولایت و امامت و عیدجانشینی برحق حضرت علی (ع) بر تمام       شیعیان و ولایت دوستان جهان و دوستداران امیر المومنین (ع)  مبارک